fbpx

Tài liệu ôn thi công chức Tổng cục thống kê năm 2018

3828

Tuyển công chức xin chia sẻ tới các bạn về Tài liệu ôn thi công chức Tổng cục thống kê năm 2018 để các bạn tham khảo và làm tài liệu ôn thi công chức của mình.

Bộ tài liệu gồm 3 phần chính sau: 

Phần 1. Tài liệu ôn tập
– Hướng dẫn chi tiết về tài liệu tham khảo ôn thi công chức, viên chức tổng cục thống kê của năm 2012
– Tài liệu Quản lý nhà nước tập I và II (gồm các phần Quản lý nhà nước, Tin học và Anh văn)
– Phần thống kê
– Phần tin học chuyên ngành
– Tài liệu văn thư, thư viện, lưu trữ
– Quản lý đầu tư xây dựng
– Giáo trình Thống kê (có cả bài tập đầy đủ) 2013
Phần 2: Hiến pháp, Luật và Nghị định mới nhất
– Hiến pháp năm 2013
– Luật cán bộ công chức 2008
– Luật quy định về phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012
– Nghị định 94/2016 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
– Nghị định 95/2016 về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
– Nghị đinh 97/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
– Thông tư 109/2016 về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí Thống kê
Phần 3: Câu hỏi và bài tập
– Danh sách các câu hỏi về Thống kê Kinh tế và nhiều phần khác về Thống kê
– Câu hỏi về Hiểu biết chung, Luật CB-CC, Luật Thống kê
– Bộ 170 câu hỏi trắc nghiệm về Thống kê Kinh tế (có đáp án)
– Bộ 23 câu hỏi trắc nghiệm về bài tập Thống kê (có đáp án)
– Bộ đề thi và bài tập Lý thuyết Thống kê
– 15 đề thi mẫu về nguyên lý Thống kê
– Hướng dẫn giải bài tập Thống kê.
–  Hệ thống bài tập nguyên lý thống kê.
– 53 câu hỏi ôn thi, bài tập nguyên lý thống kê.
– Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm thi thử.
……. Cùng nhiều tài liệu khác để các bạn tham khảo!
Các bạn hãy tải về để làm tài liệu tham khảo hãy liên hệ địa chỉ mail: tuyencongchuc.edu.vn@gmail.com nhé
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi công chức khác để phục vụ cho việc ôn thi của mình đạt kết quả cao nhất.

Call Now Button
Phản hồi của bạn