fbpx

Tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành tài chính, kế toán năm 2017

9446

Tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành tài chính, kế toán là tài liệu tiếp theo mà chúng tôi mới cập nhật và chia sẻ tới mọi người để phục vụ cho việc ôn thi công chức, viên chức năm 2017.

Để phục vụ cho việc ôn thi công chức, viên chức của tất cả mọi thí sinh trên cả nước, từ ngày 20/04/2017 BQT Tuyển Công Chức quyết định để miễn phí toàn bộ tài liệu trên trang Tuyển Công Chức. Rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người.

*** Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức xã lĩnh vực xây dựng năm 2017

BQT xin tóm tắt nội dung cơ bản của Tài liệu ôn thi công chức xã chuyên ngành tài chính, kế toán để các bạn tham khảo.

I. Về Ngân sách nhà nước

1. Khái quát về NSNN, hệ thống và phân cấp NSNN:

2. Về thu, chi ngân sách và quản lý thu, chi ngân sách:

3. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

4. Về công khai NSNN, giám sát của cộng đồng:

5. Về nhiệm vụ lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán NSNN

II. Về Kế toán:

1. Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán:

2. Nguyên tắc kế toán:

3. Đối tượng kế toán:

4. Các hành vi bị nghiêm cấm:

5. Chứng từ kế toán:

6. Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán:

7. Sổ kế toán:

8. Báo cáo tài chính nhà nước:

9. Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

10. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán:

III. Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:

1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:

2. Các hành vi bị nghiêm cấm:

3. Thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại tỉnh:

4. Về mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước:

5. Về lập, quản lý hồ sơ tài sản nhà nước, hạch toán tài sản nhà nước

6. Thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước

7. Thanh lý, bán tài sản, tiêu hủy tài sản nhà nước

8. Kiểm kê, báo cáo tài sản nhà nước, công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

9. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

10. Một số nội dung liên quan đến thủ tục mua sắm.

Các bạn kích xuống dưới để tải tài liệu nhé!

Hãy like nếu bạn thấy tài liệu có ý nghĩa và hãy chia sẻ nếu bạn thấy tài liệu hay nhé và đừng quên đánh giá 5 SAO dưới cuối bài viết để ủng hộ BQT Tuyển Công Chức nhé.

BQT xin chân thành cảm ơn!

*** Xem thêm: Đề cương ôn thi công chức xã lĩnh vực xã hội năm 2017

===> Đề cương ôn thi công chức xã lĩnh vực nông nghiệp năm 2017

Click để download tài liệu!


Phản hồi của bạn