fbpx

Tài liệu ôn thi công chức xã lĩnh vực môi trường năm 2017

1540

BQT Tuyển Công Chức xin chia sẻ tới quý độc giả Tài liệu ôn thi công chức xã lĩnh vực môi trường chức danh địa chính và xây đựng để quý độc giả tham khảo.

Nội dung tài liệu gồm:

I. THI VIẾT

1. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (viết tắt là Luật BVMT)

2. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

3. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

4. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

II. TRẮC NGHIỆM

1. Hiểu biết chung

– Ngày Môi trường thế giới

– Chủ đề Ngày môi trường thế giới

– Quá trình ban hành và thay đổi của các Luật BVMT đến nay (Luật BVMT 1993, Luật BVMT 2005 và Luật BVMT 2014).

2. Luật Bảo vệ môi trường 2014:(gồm các Điều được ôn thi viết, cần nắm thêm các điều sau: 1, 2, 6, 8, 9, 10, 20, k2Đ25, 29, 30, 31, 32, 39, 70, 72, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 104, 134, 135, 137, 139, 144, 145, 146, 169)

3. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường(gồm các Điều được ôn thi viết, cần nắm thêm các điều sau: 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 21, 34, 37, 38, 50, 51, 52)

4. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (gồm các Điều được ôn thi viết, cần nắm thêm các điều sau: 15, 16, 18, 19).

5. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (các Điều: 7, 13)
II.6. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (các Điều: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 23, 24, 32, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 61, 62)

II.7. Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản(các Điều 3, 5, 6, 10, 12).

II.8. Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường(các Điều 7, 10, 32, 34, 35 và phụ lục 5.1 ban hành kèm theo Thông tư).

II.9. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại(các Điều: 7, 12, 23)

Để phục vụ cho việc ôn thi công chức, viên chức của tất cả mọi thí sinh trên cả nước, từ ngày 20/04/2017 BQT Tuyển Công Chức quyết định để miễn phí toàn bộ tài liệu trên trang Tuyển Công Chức. Rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người.

Các bạn kích xuống dưới để tải tài liệu nhé!

Hãy like nếu bạn thấy tài liệu có ý nghĩa và hãy chia sẻ nếu bạn thấy tài liệu hay nhé và đừng quên đánh giá 5 SAO dưới cuối bài viết để ủng hộ BQT Tuyển Công Chức nhé.

BQT xin chân thành cảm ơn!

Click để download tài liệu!


Call Now Button
Phản hồi của bạn