fbpx

Tài liệu Tin Học ôn thi viên chức giáo viên

1224

BQT Tuyển Công Chức xin chia sẻ Tài liệu Tin Học ôn thi viên chức giáo viên chuẩn của Bộ Nội Vụ phục vụ cho việc ôn thi công chức, viên chức trên phạm vi cả nước để các bạn tham khảo

Tài liệu gồm 02 phần

Phần 1: Giới thiệu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, gồm các nội dung sau:

 • Mô đun 1: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm, hiệu năng máy tính, mạng máy tính và truyền thông
 • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản: giới thiệu cách làm việc với máy tính và hệ điều hành Windows 7, một số tiện ích trong Windows 7
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản: giới thiệu một số kiến thức cơ bản về phần mêm Microsoft 2007, một số thao tác xử lý văn bản cơ bản như định dạng, trình bày văn bản và đối tượng trong văn bản
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản: giới thiệu một số kiến thức cơ bản  về phần mềm Microsoft Excel 2007, một số thao tác xử lý bảng tính cơ bản như tính toán và trình bày dữ liệu
 • Mô đun 5: Sử dụng tham chiếu cơ bản: giới thiệu một số kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft Powerpoint 2007, một số thao tác cơ bản để xây dựng và trình bày một bài thuyết trình
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản: giới thiệu một số kiến thức cơ bản về mạng Internet, ứng dụng internet trong cuộc sống, cách khái thác ứng dụng trên internet

Phần 2: Giới thiệu ngân hàng các câu hỏi ôn tập,cấu trúc đề thi, phương pháp làm bài thi trắc nghiệm

TẢI TÀI LIỆU

TÀI LIỆU ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS-THPT NĂM 2018 gồm 05 quyển :

 • Quyển 1: Tài liệu ôn thi Kiến Thức Chung viên chức giáo viên Mầm Non
 • Quyển 2: Bộ câu hỏi trắc nghiệp, tự luận và các tình huống có đáp án
 • Quyển 3: Bộ đề thi phỏng vấn Mầm non có đáp án
 • Quyển 4: Tài liệu ôn thi Kiến Thức Chung viên chức giáo viên Tiểu Học
 • Quyển 5: Bộ đề thi phỏng vấn Tiểu học có đáp án
 • Quyển 6: Tài liệu ôn thi Kiến Thức Chung viên chức giáo viên THCS-THPT
 • Quyển 7: Bộ đề thi phỏng vấn THCS&THPT có đáp án

Chi tiết xem tại: https://bom.to/i7WAM

Đặt tài liệu bằng cách inbox cho chúng tôi tại: https://bom.to/u76XN

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn