fbpx

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018

125 Cao Bằng

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyển dụng công chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người, trong đó:

– Thư ký: 05 người.

– Văn thư: 01 người.

– Kế toán: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 07/12/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, số 56 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Phản hồi của bạn