fbpx

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng tuyển lao động hợp đồng

193 Hải Phòng

Tuyển dụng công chức, viên chức chia sẻ thông tin về Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Phòng tuyển lao động hợp đồng như sau:

Nguồn tin: Báo Hải Phòng

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn