fbpx

Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

133 Đà Nẵng

Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Quản lý lao động: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Kinh tế đối ngoại: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Tổ chức hành chính: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 25/10/2018 đến hết ngày 21/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng, 472 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: scedfa.com.vn


Phản hồi của bạn