fbpx

Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức 2017

413 Đà Nẵng

Trường Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức 2017 là những thông tin tuyển dụng mới chúng tôi vừa cập nhật.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 6 chỉ tiêu, trong đó:

– Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: 3 chỉ tiêu.

– Trung tâm Thể dục thể thao: 2 chỉ tiêu.

– Văn phòng Đoàn thanh niên: 1 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian: hạn cuối là ngày 13/11/2017.

– Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn,TP.Đà Nẵng.

Cụ thể:Nguồn tin: www.udn.vn


Phản hồi của bạn