fbpx

Trường Đại học Hùng Vương tuyển dụng viên chức năm 2018

348 Phú Thọ

Trường Đại học Hùng Vương tuyển dụng viên chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 05 người.

– Chuyên viên: 04 người.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Nhận hồ sơ dự tuyển ngày 06,07/12/2018.

– Địa điểm: Văn phòng Bộ phận Văn thư, tầng 1, Nhà hành chính Hiệu bộ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Call Now Button
Phản hồi của bạn