fbpx

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

458 Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người, trong đó:

– Đối với ứng cử viên tuyển dụng vào chức danh giảng viên: 05 chỉ tiêu.

– Đối với ứng cử viên tuyển dụng vào chức danh chuyên viên: 05 chỉ tiêu.

– Đối với ứng cử viên dành cho viên chức đã ký hợp đồng lao động với nhà trường: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: ute.udn.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn