fbpx

Trường Đại Học Vinh Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2019

132 Nghệ An

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về Trường Đại Học Vinh Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:

– 18 chỉ tiêu giảng viên.

– 07 chỉ tiêu giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét hồ sơ và thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/03/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Trường Đại học Vinh.

Chi tiết:

Nguồn tin: vinhuni.edu.vn


Phản hồi của bạn