fbpx

Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

524 TP Hồ Chí Minh

Tuyển dụng công chức xin chia sẻ tới các bạn tin tức tuyển dụng là Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 để các bạn tham khảo.

Thông tin thi tuyển công chức năm 2017 cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU- ĐIỆN ẢNH TP.HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2017

I.Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

 1. Điều kiện chung:

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

 1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c.Có đơn đăng ký dự tuyển;

 1. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

 1. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí làm việc;

h.Không có gì dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ ;

1.2.Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a.Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng ….

2.Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng;

2.1 Vị trí chuyên viên:

-Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014cuar bộ giáo dục và đào tạo Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B);

-Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;

– Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

 1. a) Phòng tổ chức cán bộ và đối ngoại: 02 chỉ tiêu

-Chuyên viên chế độ lao động tiền lương, thi đua khen thưởng và quản lý hồ sơ cán bộ : 01 người,Tốt nghiệp đại học trở lên, Chuyên ngành ngoại thương hoặc chuyên ngành tài chính, kế toán.

– Chuyên viên đối ngoại:01 người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quan hệ quốc tế, hoặc ngoại ngữ.

b)Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học: 01 chỉ tiêu

-Chuyên ngành tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học 01  người,có trình độ đại học trở lên ,chuyên ngành Sân khấu- Điện ảnh hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa  nghệ thuật

c)Phòng hành chính Quản trị: 01 chỉ tiêu.

-Chuyên viên Quản trị thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị tài chính, kế toán; hoặc chuyên ngành quản trị kinh doanh.

 1. d) Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục :02 chỉ tiêu

-Chuyên viên làm công tác kiểm định chất lượng: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật.

e)Xưởng phim Lê Quý Đôn:01 chỉ tiêu

-Chuyên viên chuyên khai thác, Bảo hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật số của sân khấu- Điện ảnh 01 người: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hoặc chuyên ngành công nghệ tin học.

f)Nhà hát Thế Giới Trẻ :01 chỉ tiêu

-Chuyên viên tổ chức thực hành nghệ thuật, tổ chức biểu diễn  01 người:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sân Khấu- Điện Ảnh, Truyền hình hoặc chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật.

2.2 Vị trí cán sự:

-có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước nghạch cán sự;

-chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A;

-chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ theo thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày  11/3/2014  của bộ thông tin và truyền thông hoặc tương đương;

-Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

a.Phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học:01  chỉ tiêu

-Cán sự quản lý hồ sơ sổ sách giáo vụ và kết quả học tập của hssv:

Tốt nghiệp cao đẳng điện ảnh truyền hình hoặc đại học chuyên ngành Quản lý nghệ thuật.

 1. Phòng công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên:01 chỉ tiêu

-Cán sự làm công tác quản lý hồ sơ học sinh sinh viên và thông tin tuyên truyền: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý văn hóa hoặc chuyên ngành nghệ thuật sân khấu- điện ảnh.

2.3.Vị trí kế toán viên:

-Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;

– Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B;

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/ 2014/TT/BTTTTngày 11/03/ 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

-Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;

-Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

Phòng tài vụ :03 chỉ tiêu

-Kế toán tổng hợp: 01 người tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng .

-Kế toán theo dõi vật tư tài sản :01 người tốt nghiệp đại học trở lên ,chuyên ngành tài chính, kế toán ,ngân hàng

 kế toán lương học bổng: :01 người tốt nghiệp đại học trở lên ,chuyên ngành tài chính, kế toán ,ngân hàng

2.4. Vị trí giảng viên:

-Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định;

– Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)theo quy định tại thông tư số 01/ 2014/TT-BGDĐT ngày 24/ 01 /2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam( tương đương trình độ B);

– Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ Thông tin cơ bản Theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của  bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương;

– Người có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng cụ thể như sau ;

a)Hoạt động diễn Sân khấu -Điện ảnh 4 chi tiêu

-Giảng viên giảng dạy môn nhạc cụ dân tộc :02 người :tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống,

b)Khoa kịch hát và nhạc dân tộc:2 chỉ tiêu

-Giảng viên giảng dạy môn nhạc cụ dân tộc:02 người :tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

c)Khoa mác-lênin và kiến thức cơ bản:04  chỉ tiêu

-01 Giảng viên giảng dạy môn chính trị, Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, Chuyên Ngành Chính trị

-01 Giảng viên tâm lý học, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành tâm lý học,

-01 Giảng viên dạy ngoại ngữ tiếng Anh :thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.

Nghiệp đại học loại khá trở lên

-01 Giảng viên giáo dục thể chất: tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành thể dục thể thao.

d)Khoa Biên kịch và lý luận phê bình :02 chỉ tiêu

-02 Giảng viên giảng dạy biên kịch và lý luận phê bình điện ảnh:02 người, Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành biên kịch và lý luận phê bình Sân Khấu- Điện Ảnh. Yêu Tiên thạc sĩ nghệ thuật điện ảnh- truyền hình.

e)Khoa kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và khoa truyền hình, truyền thông:02 chỉ tiêu

– Giảng viên giảng dạy tin học cơ bản:01 người. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

– Giảng viên giảng dạy thiết kế phần mềm ,ứng dụng:01 người: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

f)Khoa nhiếp ảnh:01 chi tiêu

-01 Giảng viên giảng dạy nhất ảnh nghệ thuật. tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành quay phim hoặc chuyên ngành nhiếp ảnh ,chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.

g)Khoa diễn viên sân khấu Điện ảnh:02 chỉ tiêu

-Giảng viên giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật biểu diễn: tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, chuyên ngành nghệ thuật diễn viên ,hoặc đạo diễn sân khấu điện ảnh

h)Khoa quay phim:02 chỉ tiêu

-02Giảng viên giảng dạy kỹ thuật quay phim, nghệ thuật quay phim nghiệp vụ ứng dụng, hậu kỳ 02 người.Tốt nghiệp đại học quay phim loại khá trở lên.

i)Khoa Tại Chức :01chỉ tiêu

-Giảng viên xây dựng các chương trình theo khóa học, Tổ chức liên kết đào tạo, Quản lý khoa học:01 người. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành nghệ thuật sân khấu Điện ảnh hoặc quản lý văn hóa ,quản lý giáo dục,

II,Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

a.Đơn đăng ký dự tuyển( theo mẫu thông tư 15/ 2012/TT-BNV);

b.Bản sơ yếu lý lịch tự thuật( Dàn ảnh 4 x 6, Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, Tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

 1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

lưu ý: Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ,chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ,Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự khi sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (Trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch hoặc hủy kết quả thi tuyển viên chức.

d.Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 13/ 2007/TT- BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ y tế về Việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ.Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức(nếu có) được cơ quan ,tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e.Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên ,địa chỉ ,điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận)

g.02 Ảnh màu 4 x 6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bảo vào túi hồ sơ, ngoài đi Ghi rõ:

-Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc,số điện thoại

– Vị trí và tên đơn vị xin dự thi

– Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

III. Nội dung và hình thức thi:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung, thi chuyên môn, nghiệp vụ Chuyên ngành, thi ngoại ngữ ,thi tin học

1.thi kiến thức chung:Khi viết 120 phút về pháp luật viên chức, Chủ trương ,đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng( Áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng)

Nội dung bao gồm:

-Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

– Nghị quyết, chủ trương, đường lối ,chính sách của Đảng Nhà nước về văn hóa ,du lịch, Giáo dục nghề nghiệp

2.Thi chuyên môn, nghiệp vụ Chuyên ngành ,gồm hai phần thi:

2.1 Đối với vị trí chuyên viên

a.Thi viết :180 phút về chuyên môn, Hiểu biết về chức trách nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với Vị trí chuyên viên cần tuyển nội dung bao gồm:

        – Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

-Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

– Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân- khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

– Chế độ làm việc của Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh TP Hồ Chí Minh;

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên.

 1. b) Thi thực hành: Kiểm tra các quy định và kỹ năng soạn thảo văn bản ,báo cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết trong thời gian 90 phút

2.2.Đối với vị trí cán sự:

a.Thi viết : 180 phút về chuyên môn, Hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ Và quy chế chuyên môn, Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí cán sự cần tuyển nội dung bao gồm:

-Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

– Chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh

– Chế độ làm việc của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch cán sự

b.Thi thực hành: kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu kỹ thuật trong nghiệp vụ thông qua bài viết trong thời gian 60 phút

2.3Đối với vị trí kế toán viên:

 1. Thi viết :180 phút về chuyên môn hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn ,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí kế toán Cần tuyển. nội dung bao gồm:

-Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện

– Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện

– Nghị định số 16/ 2015 /NĐ-CP ngày 14/ 02/ 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

-Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kế toán viên.

  b.Thi thực hành:kiểm tra nghiệp vụ kế toán thông qua bài viết trong thời gian 90 phút

2.4 Đối với vị trí giảng viên:

a.Khi viết;:180 phút về chuyên môn hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn ,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí kế toán Cần tuyển. nội dung bao gồm:

-Luật giáo dục nghề nghiệp

– Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy ban hành kèm theo quyết định số 25/ 2006/ QD-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-Chức năng ,nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP . Hồ Chí Minh

-Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật ,Giáo dục Đại học ,Cao đẳng.

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch giảng viên.

 1. Thi thực hành :kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy .Thí sinh phải soạn bài giáo án thuộc chuyên ngành dự th,i Giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày ;Bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án và trình giảng kết hợp xử lý tình huống sư phạm do Hội Đồng đưa ra( nếu có)

lưu ý: Trong trường hợp vị trí làm việc yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ Chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin,Bài thi chuyên môn, Nghiệp vụ Chuyên ngành là  ngoại ngữ hoặcCông nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

3.thi ngoại ngữ :Thi viết thời gian 60 phút 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga Pháp, Đức ,Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

 1. thi Tin học: thi trắc nghiệm- thời gian 30 phút
 2. Điều kiện miễn phí thi một số môn.

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn Ngoại ngữ Tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn Ngoại Ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ Chuyên ngành không phải là ngoại ngữ Nếu có một trong các điều kiện sau:

+Có bằng tốt nghiệp đại học; sau đại học về ngoại ngữ

+ Có bằng tốt nghiệp đại, học sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam

-Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

iv.Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, địa điểm thi:

1.Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/2/2017 đến ngày 01/ 03 /2017.

2.Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức cán bộ -đối thoại -trường Đại học Sân khấu -Điện ảnh -TP thành phố Hồ Chí Minh; 125 Cổng Quỳnh -phường Nguyễn Cư Trinh -Quận 1- TP Hồ Chí Minh;

sdt: (0 8) 3 9 2 0 3 9 7 0

3.Địa điểm thi :trường ĐH sân khấu Điện ảnh -TP Hồ Chí Minh

Nguồn tin: skdahcm.edu.vn


Phản hồi của bạn