fbpx

Trường Trung cấp Xây dựng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

115

Trường Trung cấp Xây dựng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 15 chỉ tiêu.

– Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

– Thanh tra giáo dục: 01 chỉ tiêu.

– Khảo thí: 01 chỉ tiêu.

– Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: 20 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: tcxd.edu.vn


Phản hồi của bạn