fbpx

UBND Hà Nội tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018

763 Hà Nội

UBND Hà Nội tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018 là những thông tin tuyển dụng mới nhất BQT Tuyển Công Chức mới cập nhật.

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 là 655 người, trong đó: Văn phòng – Thống kê: 154; Địa chính – Xây dựng: Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) là 60; Lĩnh vực Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp – Môi trường (đối với xã) là 63; Tài chính – Kế toán: 151; Tư pháp – Hộ tịch: 130; Văn hóa – Xã hội: Lĩnh vực Văn hóa là 44; Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội là 53.

Thông tin các chức danh tuyển dụng công chức hành chính:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, Văn thư – Lưu trữ, Công nghệ thông tin.

– Chức danh Tài chính – Kế toán: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Tài chính – Ngân hàng.

– Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng – môi trường (đối với xã): Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai (đối với lĩnh vực Địa chính, Nông nghiệp); Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường (đối với lĩnh vực Xây dựng, Đô thị, Môi trường).

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành về Luật.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn bảo tàng, Văn hóa – Du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử (đối với lĩnh vực Văn hóa); Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (đối với lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội).

*** Xem thêm: Tuyển dụng công chức viên chức tại Hà Nội

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng: Tải Về

 

Nguồn tin: sonoivu.hanoi.gov.vn


Phản hồi của bạn