fbpx

UBND Hoài Nhơn, Bình Định thông báo tuyển dụng viên giáo dục năm học 2016-2017

776

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/6/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017.

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Tải Thông báo số 232/TB-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn và bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn năm học 2016-2017để biết chi tiết

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thời gian: Bán và nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 20/9/2016 đến ngày 09/10/2016 (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn (Số 04 đường 28/3, TT.Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định).

Số điện thoại liên hệ: 0563.561.760.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

1. Hình thức

Xét tuyển đặc cách và xét tuyển đối với các thí sinh không thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách.

2. Nội dung:

2.1. Xét tuyển đặc cách

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp

+ Kiểm tra, sát hạch:

Đối với giáo viên: Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với các chức danh khác: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

2.2. Xét tuyển đối với các thí sinh không thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách

a) Đối với giáo viên:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành soạn giáo án để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Đối với các chức danh khác:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng giáo trình, sách giáo khoa và các đồ dùng dạy học có liên quan đến bài giảng để tham khảo, không được sử dụng giáo án hoặc đề cương bài giảng trong quá trình làm bài kiểm tra sát hạch

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN TẬP XÉT TUYỂN:

Ủy ban nhân dân huyện sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập xét tuyển sau.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan và thi sinh biết./.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

 


Phản hồi của bạn