fbpx

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

127 An Giang

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường: 04 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 23/10/2018 đến hết ngày 23/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện An Phú, Số 272 đường Bạch Đằng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: anphu.angiang.gov.vn


Phản hồi của bạn