fbpx

UBND huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2018

384 TP Hồ Chí Minh

UBND huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu.

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến hết ngày 12/12/2018 (Trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Cần Giờ. Địa chỉ: Đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Call Now Button
Phản hồi của bạn