fbpx

UBND Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Điều Chỉnh Thời Gian, Địa Điểm Thu Hồ Sơ Tuyển Dụng Giáo Viên Bậc Học Mầm Non, VH tiểu học

103 Hà Tĩnh

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về UBND Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Điều Chỉnh Thời Gian, Địa Điểm Thu Hồ Sơ Tuyển Dụng Giáo Viên Bậc Học Mầm Non, VH tiểu học như sau:

Kể từ ngày 11/3/2019-29/3/201, tại Phòng Nội vụ huyện Can Lộc, UBND huyện Can Lộc tiến hành thu hồ sơ dự tuyển giáo viên bậc học mầm non, văn hóa tiểu học trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng tuyển dụng Bậc học mầm non, 28 chỉ tiêu (Bao gồm cả chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách); Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng IV; Mã số: V.07.02.06.

Cụ thể, các trường mầm non Thường Nga, Trung Lộc, Yên Lộc và Thượng Lộc: 2 chỉ tiêu/01 trường; Mầm non Phú Lộc, Khánh Vĩnh, Hoa Hồng: 3 chỉ tiêu/01 trường; Mầm non Gia Hanh 5 chỉ tiêu; Mầm non Đồng Lôc 4 chỉ tiêu; Mầm non Quang Lộc 01 chỉ tiêu và Mầm non Thiên Lộc 01 chỉ tiêu.

Đối với bậc học Tiểu học: 10 chỉ tiêu; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng IV; Mã số: V.07.03.09; cụ thể, Tiểu học Xuân Lộc 3 chỉ tiêu; Phúc Lộc 02 chỉ tiêu; các trường Tiểu học Quang Lộc, Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Tiến Lộc và Hà Tông Mục, mỗi trường 01 chỉ tiêu.

Nguồn tin: canloc.hatinh.gov.vn


Phản hồi của bạn