fbpx

UBND huyện Đức Huệ, Long An thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016

490 Long An

Tuyển công chức xin chia sẻ tới bạn đọc thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên tại UBND huyện Đức Huệ, Long An thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016 để tham khảo.

Nội dung tuyển dụng chi tiết:

Căn cứ Công văn số 1982/SNV-CCVC ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Long An, về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức; Công văn số 2088/SNV-CCVC ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Long An, về việc thẩm định bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức. UBND huyện Đức Huệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2016 như sau:
I. SỐ LƯỢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 18 người.
1. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non: 12 người.
2. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học: 03 người, trong đó:
– Tiếng Anh: 01 người.
– Thể dục: 01 người.
– Tin học: 01 người.
3.  Nhân viên y tế: 03 người.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
  1. Đối tượng dự tuyển
Đối tượng dự tuyển là những người có nguyện vọng làm việc trong các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc UBND huyện Đức Huệ và có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng.
Riêng đối với vị trí nhân viên y tế Trường học, đối tượng dự tuyển là những người đã được huyện Đức Huệ ký hợp đồng đào tạo và tuyển dụng nhân viên y tế Trường học (thuộc Đề án tuyển dụng và đào tạo nhân viên y tế Trường học giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Long An).
  2. Điều kiện dự tuyển
  2.1. Điều kiện chung
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
         b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  2.2. Điều kiện về trình độ chuyên môn
– Đối với giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non trở lên.
– Đối với giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp Tiểu học: Tốt nghiệp Trung cấp ngành Sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc tốt nghiệp Trung cấp ngành Tiếng Anh trở lên và có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
– Đối với giáo viên dạy Tin học cấp Tiểu học: Tốt nghiệp Trung cấp ngành Sư phạm Tin học trở lên hoặc tốt nghiệp Trung cấp các ngành Tin học, Công nghệ thông tin trở lên và có Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.
– Đối với giáo viên dạy môn Thể dục cấp Tiểu học: Tốt nghiệp Trung cấp ngành Giáo dục thể chất, công tác Đội hoặc tốt nghiệp Trung cấp ngành Thể dục – Thể thao trở lên và có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
– Đối với nhân viên y tế Trường học: Tốt nghiệp Trung cấp ngành Y sỹ đa khoa.
  2.3. Các điều kiện khác
Phát âm rõ ràng, không bị dị tật.
  3. Hồ sơ dự tuyển
  3.1. Hồ sơ dự tuyển gồm
– Đơn đăng ký dự tuyển viện chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– Tất cả hồ sơ đựng trong túi hồ sơ cỡ: 25cm x 32cm.
– Lệ phí xét tuyển: 70.000 đồng/01 hồ sơ.
  3.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ  07 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2016 đến 17 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2016.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Huệ.
      Lưu ý:
– Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
– Khi nộp hồ sơ người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại hồ sơ để kiểm tra.
  3.3. Nội dung kiểm tra, sát hạch
– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học: Kiến thức về Luật Giáo dục, Luật Viên chức, Điều lệ nhà Trường và nội dung chương trình giáo dục Mầm non, Tiểu học (theo cấp học đăng ký dự tuyển).
– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí nhân viên y tế Trường học: Kiến thức về Luật Giáo dục, Luật Viên chức, Điều lệ nhà Trường (theo cấp học đăng ký dự tuyển) và kiến thức về công tác y tế Trường học.

Thông tin chi tiết xem trong văn bản số 85/TB-UBND ngày 20/9/2016 của UBND huyện Đức Huệ
Nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT  Đức Huệ năm 2016 (
xem tại đây)
Nguồn: pgdduchue.edu.vn

Phản hồi của bạn