fbpx

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức 2017

631 Nghệ An

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức 2017 là những thông tin tuyển dụng công chức, viên chức mới nhất.

Thông tin tuyển dụng viên chức:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức, gồm 01 viên chức phụ trách bảo tàng, bảo tồn kiêm thuyết minh, hướng dẫn du lịch và 01 viên chức phụ trách thông tin, tuyên truyền, cổ động.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 4/11/2017.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: UBND huyện Hưng Nguyên.

Thông tin cụ thể như sau:


Nguồn tin: hungnguyen.gov.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn