fbpx

UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức xã năm 2017

928 Hưng Yên

UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức xã năm 2017 là những tin tức tuyển dụng công chức mới mà chúng tôi muốn chia sẻ và cập nhật tới mọi người.

Thông tin tuyển dụng công chức xã chi tiết:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Kim Động và UBND các xã có nhu cầu tuyển dụng.

**** Tham khảo: Tài liệu ôn thi công chức xã năm 2017 đầy đủ và mới nhất

II. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 08 chỉ tiêu gồm: Xã Đồng Thanh, Phạm Ngũ Lão (mỗi xã 2 chỉ tiêu); các xã Vĩnh Xá, Toàn Thắng, Nhân La, Vũ Xá (mỗi xã 1 chỉ tiêu).

– Chức danh Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp & Môi trường (Quản lý tài chính và môi trường): 1 chỉ tiêu ở xã Toàn Thắng.

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 2 chỉ tiêu gồm xã Phạm Ngũ Lão và Đức Hợp.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội (theo dõi công tác lao động, thương binh và xã hội): 1 chỉ tiêu ở xã Vũ Xá.

III. Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND – UBND huyện Kim Động và UBND các xã có nhu cầu sử dụng.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 24.4.2017 đến 25.5.2017.

– Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 nộp hồ sơ dự tuyển dụng tại UBND các xã,
thị trấn có vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng hoặc tại Phòng Nội vụ huyện (số điện thoại: 02213.810.107).

– UBND các xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng của người dự tuyển dụng, tổng hợp, lập danh sách
(theo mẫu) gửi về Phòng Nội vụ huyện vào giờ hành chính ngày 26/5/2017.

IV. Hình thức về nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại thông báo này và chế độ ưu tiên tại Kế hoạch số 50/KH – UBND ngày 19/4/2017 của UBND huyện Kim Động.

– Thời gian dự kiến trong tháng 6/2017 tại UBND huyện Kim Động.

– Lệ phí dự tuyển là 260.000 đồng/thí sinh.

Nguồn: Báo Hưng Yên


Call Now Button
Phản hồi của bạn