fbpx

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên Mầm non năm 2018

158 Hà Tĩnh

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên Mầm non năm 2018

UBND huyện Lộc Hà vừa có thông báo số 477/TB-UBND về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018.
Theo kế hoạch, huyện sẽ tuyển dụng 07 chỉ tiêu giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06
Thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng theo giờ hành chính như sau:
– Đối với xét tuyển đặc cách: từ ngày 22/11/2018 đến ngày 27/11/2018.
– Đối với xét tuyển thông thường: từ ngày 30/11/2018 đến ngày 27/12/2018.
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND huyện Lộc Hà. Điện thoại: 02393.651.004.
*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Phản hồi của bạn