fbpx

UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La Tuyển Dụng Công Chức Ban Chỉ Huy Cấp Xã Năm 2019

57 Sơn La

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La Tuyển Dụng Công Chức Cấp Xã Năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu tại các xã: Nà Ớt, Mường Bằng, Hát Lót.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm.

Chi tiết:

 


Phản hồi của bạn