fbpx

UBND huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

117 An Giang

UBND huyện Phú Tân, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, gồm:

– Công chức Văn phòng – thống kê: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 07 chỉ tiêu.

– Công chức Tài chính – kế toán: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Tư pháp – hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – xã hội: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 08/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Tân.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: phutan.angiang.gov.vn


Phản hồi của bạn