fbpx

UBND Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình Tuyển Dụng Viên Chức Giáo Dục Năm 2019

450 Quảng Bình

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về UBND Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình Tuyển Dụng Viên Chức Giáo Dục Năm 2019 như sau:

1. Chi tiêu tuyển dụng: 82 chi tiêu

– Khối Mầm Non: 37 chỉ tiêu

– Khối Tiểu học: 38 chỉ tiêu

– Khối THCS: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian phát hành và thu hồ sơ: Sẽ thông báo sau

– Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Quảng trạch

Chi tiết tuyển dụng:

 

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức

 

 

 


Call Now Button
Phản hồi của bạn