fbpx

UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

376 Hải Dương

UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– 01 chức danh Văn hóa – Xã hội.

– 01 chức danh Địa chính – Xây dựng và Môi trường.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 06/12/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: UBND huyện Thanh Hà.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:


Call Now Button
Phản hồi của bạn