fbpx

UBND Huyện Thanh Oai, Hà Nội Tuyển Dụng Công Chức Làm Việc Tại UBND Huyện Năm 2019

277 Hà Nội

Tuyển Công Chức xin chia sẻ thông tin tuyển dụng công chức, viên chức về UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức làm việc tại UBND huyện năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Thanh tra huyện: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Y tế: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Tài chính – kế hoạch: 01 chỉ tiêu.

– Đội Quản lý TTXD đô thj: 06 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Oai.

Chi tiết như sau:

Nguồn: Ban Biên Tập Tuyển Công Chức


Call Now Button
Phản hồi của bạn