fbpx

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức Giáo dục đợt 2 năm 2018

238 TP Hồ Chí Minh

UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức Giáo dục đợt 2 năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 72 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên Mầm non: 17 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Tiểu học: 35 chỉ tiêu.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: 20 chỉ tiêu.

– Nhân viên văn phòng: 07 chỉ tiêu, gồm:

+ Nhân viên văn thư: 04 chỉ tiêu.

+ Nhân viên thư viện: 03 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 04/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4. Địa chỉ: 18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

* Tài liệu đính kèm:

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Mẫu lý lịch tự thuật


Call Now Button
Phản hồi của bạn