fbpx

UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

135 Hải Phòng

UBND Quận Hải An, Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 21 giáo viên Mầm non.

– Bậc Tiểu học: 23 giáo viên văn hóa.

– Bậc Trung học cơ sở: 24 giáo viên.

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 04 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 06/11/2018 đến hết ngày 03/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Hải An.


Phản hồi của bạn