fbpx

Viện Hải dương học tuyển dụng viên chức năm 2018

679 Hà Nội

Viện Hải dương học tuyển dụng viên chức năm 2018 là những thông tin tuyển dụng công chức viên chức mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật

** Xem thêm: Tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

Thực hiện công văn số 134/VHL-TCCB ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
Số lượng và chuyên ngành dự tuyển:

+ 02 (Hai) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành Sinh học.

+ 02 (Hai) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành Hải dương học.

+ 02 (Hai) nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03, chuyên ngành khoa học môi trường.

+ 01 (Một) Kế toán viên, mã ngạch: 06.031.

Tiêu chuẩn:

– Có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, loại khá, giỏi; ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển (đối với nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03); tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, loại giỏi (đối với Kế toán viên, mã ngạch: 06.031);

– Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển từ 03 năm trở lên (đối với nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03 ); Có kinh nghiệm về tài chính, kế toán trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từ 03 năm trở lên (đối với Kế toán viên, mã ngạch: 06.031);

– Đã tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên (đối với nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03 ).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ), xem chi tiết Website của Viện Hải dương học (http://www.vnio.org.vn);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của từng vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu khoa học (đối với nghiên cứu viên, mã số: V.05.01.03);

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 15/03/2018.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Hải dương học; Số 1 Cầu Đá, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0258. 3590036.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển: Bao gồm:

+ Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

+ Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Thời gian và địa điểm xét tuyển: Dự kiến 3-4/2018 tại Viện Hải dương học

Lệ phí tuyển dụng: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016.

Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ xin dự tuyển đã nộp và chỉ mời phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu.

Nguồn: www.baokhanhhoa.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn