fbpx

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018

189 Bà Rịa - Vũng Tàu

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-VKSTC ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018;
Căn cứ công văn số 5016/VKSTC-V15 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức đối với sinh viên khóa I, II Đại học kiểm sát Hà Nội;
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển dụng bổ sung công chức ngạch Chuyên viên nghiệp vụ kiểm sát như sau:


Phản hồi của bạn