fbpx

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

180 Gia Lai

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

– 01 công chức làm nghiệp vụ Kiểm sát.

– 01 công chức làm nghiệp vụ Văn thư lưu trữ.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018 tại Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, số 03 Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: vksnd.gialai.gov.vn


Phản hồi của bạn