fbpx

Viện sinh thái học miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2018

533 TP Hồ Chí Minh

Viện sinh thái học miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2018 là những thông tin tuyển dụng mới chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn đọc

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

VIỆN SINH THÁI HỌC MIỀN NAM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ 18 đến 45 tuổi. Yêu cầu: Có trình độ Tiến sĩ (ưu tiên tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài); chuyên ngành tuyển dụng: Sinh thái, tài nguyên, môi trường; có thời gian làm nghiên cứu khoa học ít nhất 5 năm với chuyên môn phù hợp về sinh thái, tài nguyên, môi trường.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên (Hạng III), mã số: V.05.01.03.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc chính quyền địa phương có thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

+ Thời gian: từ ngày 30/01/2018 đến hết ngày 06/03/2018 (trong giờ hành chính).

+ Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Sinh thái học Miền Nam, 01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028 3521 0255.

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

+ Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

+ Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành sinh thái, tài nguyên, môi trường.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

+ Thời gian: Thứ Sáu ngày 09/03/2018

+ Địa điểm: Viện Sinh thái học Miền Nam, 01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người (theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

** Xem thêm: Tuyển dụng công chức viên chức tại Hồ Chí Minh

Nguồn: sie.vast.vn


Call Now Button
Phản hồi của bạn