fbpx

Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

837 Vĩnh Phúc

Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 là những thông tin tuyển dụng mới nhất mà chúng tôi cập nhật tới mọi người.

Thông tin tuyển dụng chi tiết:

– Số lượng: 09 người.

– Vị trí tuyển dụng: 9 kiểm lâm viên trình độ đại học.

Thông tin cụ thể:Nguồn tin: www.tamdaonp.com.vn


Phản hồi của bạn